Kraniosakral mobilisering

Kraniasokral

Kraniosakral kiropraktisk behandling.

Leg läkaren Åse Jolin Mellgård beskriver att kraniosakral behandling är utvecklad ur en osteopatisk medicin ( läran om skelettets sjukdommar). Det är en drygt 100 år kliniskt beprövad metod i USA och England och finns på vanliga sjukhus i dessa länder. De fem komponenterna i det kraniosakrala systemet är centrala nervsystemet (CNS), cerebrospinalvätskan (CSV), kraniebenen (skallens ihopfogade olika ben), de membranösa lagren (hjärnhinnorna), sacrums (korsbenet) ledrörelser i förhållande till höftbenen. Även inom den kiropraktiska traditionen upptäckte kiropraktor Dr. Nephi Cottam under 1920-talet att det finns ett rytmiskt system i kroppen. Cottam kallade det för kraniosakrala systemet.

Behandlingsteknikens grund

Kraniosakral behandling är en manuell low velocity teknik som utvecklats ur kiropraktik och osteopati. I Sverige är kraniosakral behandling en behandlingsform som det förnärvarande forskas på vid Sahlgrenska i Göteborg och Karolinska institutet i Stockholm. Se också vidare ett forskningsprojekt i form av en masteruppsats vid Karolinska Institutet.
Jenny Lewenhaupt. Kraniosakral terapi - en alternativ behandlingsform I Habilitering och Hälsa. Hämtas på nätet.

Hur kraniosakral mobilisering genomförs

Kiropraktik, Naprapati och Osteopati har alla ett liknande synsätt som historisk grund, att arbeta med dysfunktioner i leder, skelettfogar och muskulatur. Kiropraktik ingår i den svenska hälso -och sjukvårdslagstiftningen. I kiropraktik ingår precis som inom fysioterapi mobilisering som behandlingsmetod. Jag använder kraniosakral mobilisering synonymt med kiropraktik för att återställa fysiologiska dysfunktioner i kroppen och rörelseapparaten. Under behandlingen utförs en fjäderlätt mobilisering för att korrigera kroppen tillbaka till ett normalt rörelsemönster och fysiologi. Patienter som behandlats med kiropraktisk kraniosakral mobilisering uttrycker vanligtvis efteråt att de upplevde behandlingen mycket behaglig och avslappnande och kunde direkt efteråt känna hur låsta leder och muskulatur slappnat av.

Den fjäderlätta mobiliseringen hjälper kroppen och rörelseapparaten till ett friskare rörelsemönster. Det är vanligt att fibromyalgipatienter utrycker positiv effekt efter kraniosakral mobilisering. Jag benämner många gånger kraniosakral mobilisering för kroppslig hypnos. Läs gärna under hypnossidan.

Kraniosakral kiropraktisk mobilisering - Hypnosbehandling

Med den fjäderlätta kiropraktiska mobiliseringstekniken stimuleras hjärnans lugn -och ro system vilket ger läkande effekter på både kropp och nervsystem. Hypnosbehandling stimulerar samma system i hjärnan, frisätter bl a hormonämnet oxytocin mm. Jag kombinerar behandlingarna i syfte att åstadkomma en stress release genom kropp -och själ samtidigt.

Sammanfattning

Ont i kroppen och stresstillstånd uppkomna på grund av fysiska och psykiska påfrestningar kan behandlas framgångsrikt med kraniosakral mobilisering.
All kraniosakral behandling hjälper en obalanserad neurologisk retledningsaktivitet att finna en neurologisk balans, vilket har gynnsam effekt på nervsystemet och stressymtom (Mellgård).

Forskningsstudie; Magisteruppsats.

fullsizeoutput 305d

Sjuksköterska Jenny Lewenhaupt har vid Karolinska Institutet gjort en forskningsstudie på kraniosakral terapi. I sin forskning behandlade hon barn och ungdomar med grava neurologiska funktionsnedsättningar. Många har sömnsvårigheter och olika former av smärta. Redan efter sex veckors behandling visade sig positiva resultat. Några fick bättre nattsömn, mindre muskelspänningar och magproblem utvecklades i positiv riktning.
Sjuksköterska Jenny Lewenhaupt uttrycker det glädjande och fantastiskt att det på kort tid gick att påverka medfödda skador som funnits med så länge hos barnen.
Läs sammanfattning ur studien i Habilitering.nu sidorna 14 - 16.

https://ki.se/sites/default/files/habilitering-nu-3_2012.pdf

Sök