Hypnosterapi

0_0.18_0_0.15_188_188_csupload_67947772

Hypnos med Kroppsbehandling

Hypnos kan med fördel kombineras med kroppsbehandling. Kraniosakral mobilisering, har jag under rubriken Kraniosakral mobilisering, benämnt kroppslig hypnos. Jag har upptäckt att mental hypnos och kroppslig hypnos (kraniosakral mobilisering) är två närbesläktade behandlingsverktyg som tillsammans ger en synergi effekt. Dvs behandlingstekniker som under behandlingen synkront når mental och kroppslig nivå samtidigt.

Hypnos och samtal

Som socionom, certifierad hypnosterapeut och psykoterapeututbildad använder jag hypnosbehandling och samtal till problemlösning eller personlig utveckling. Det kan vara livskriser, akuta kriser i samband med skilsmässa eller förlust av någon närstående vän eller anhörig. Stödsamtal vid livsförändrande situationer och coachande samtal i kombination med hypnos.

Vad är hypnos?

Hypnos är behandling som utförs under ett förändrat medvetandetillstånd sk trans. All hypnos är självhypnos och kan inte tvingas fram av någon annan. En hypnosterapeut guidar däremot med hjälp av induktioner och suggestioner. Konstruktivt hypnotiskt behandlingsarbete erbjuder möjlighet komma i kontakt med resurser och problemlösningar under medvetandets och tankarnas nivå. Det omedvetna berättar i form av metaforer och symboler. Svårigheter och problem kan under hypnosbehandling finna sina lösningar till en konstruktiv personlig utveckling. Det hypnosterapeutiska arbetet är en behandlingsprocess som efter kortare eller längre behandlingsperiod i regel resulterar till ett lugnare och mer stabilt känslomässigt och kroppsligt välbefinnande.

Vad kan hypnos användas till?

Genom att t ex uppmuntra en patient bli upptagen av att föreställa sig en inre fantasi - en så kallad "god trygg plats" - som fokuserar på vila, återhämtning och trygghet i den inre föreställningsvärlden erbjuder behandlaren patienten att förändra icke önskvärda mönster i patientens liv. Dessa mönster kan handla om kognitioner, affekter, inre bilder, kroppsförnimmelser på både medveten och omedveten nivå samt hur dessa kommer till uttryck i patientens liv (Gerge 2013). Det kan handla om socialt inprogrammerade felaktiga mönster som vid olika tillfällen kommer till uttryck i livssituationer. Men i det omedvetna finns också resurser och problemlösningar. Hypnos kan ses som en godartad regression i samarbete mellan terapeut och patient. Inom forskning finns evidens på att hypnos har en läkande inverkan på hjärnan och skadade nervceller samt hjälper till att komma åt mental och kroppslig ohälsa.

 

Branchföreningar

Genom att söka på "Svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH" och "Centrum för hypnos och psykoterapi CHP" kan du få ytterligare information om hypnosens historik.

Sök